Wolontariat PAH

Osoby pełnoletnie zainteresowane podpisaniem umowy wolontarackiej z Polską Akcja Humanitarną na tłumaczenie tekstów anglojęzycznych proszone są o kontakt z mgr Elżbieta Deja.

Chcesz zrobić coś dla świata? Zaangażuj się i działaj z PAH.

Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.
Odpowiedzialność za świat PAH pojmuje jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika i wolontariusza PAH.

więcej na: http://www.pah.org.pl/o-pah/2