Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 2014

Zamykamy nabór osób chętnych do udziału w tegorocznej wymianie.

Komisja w składzie Elżbieta Deja, Aleksandra Rutkowska i Joaana Kardela dokona wyboru uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • profil klasy;
  • wyniki nauczania z języków obcych;
  • udział w zyciu klasy, szkoły;
  • działania na rzecz sołeczności lokalnej.

Lista uczniów będzie ogłoszona do końca kwietnia po uzgodnieniu ze stroną niemiecką ostatecznej liczby uczestników.

Osoby chcące brac udział w polsko-niemieckiej wymianie proszone są o kontakt z koordynatorem projektu ( mgr Elżbieta Deja) lub z nauczycielami języka niemieckiego.

Więcej o odbytych wymianach na:

http://www.norwid.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247&catid=1&Itemid=2

Termin tegorocznej wymiany to 23-28.06.2014. Koszt ponoszony przez uczestnika to ok. 200 zł ( uzależnione od dofinansowania Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży). Tematyką przewodnią będzie zrównoważony rozwój. Niemieccy organizatorzy planują m.in.  wizytę w "Klimahaus" w Bremerhaven oraz w firmie wytwarzajacej eco-friendly produkty z ziemniaków. Ponadto zaplanowane są zajęcia integracyjne oraz warsztaty z zakresu zarządzania projektem.